van Gogh #4: Forgængelighed (Decay)
The art group van Gogh 2000
Cd-rom based art piece
Published through bookstores and web

Project description (in danish)
Originalkunst for eengangs cd-rom.

van Gogh #4 er et nærstudie i nedbrydningsprocesser og forholdet mellem forfald og forandring. Gennem 12 passager udfoldes forgængelighedstemaet med fokus på nuet og dets flygtighed, tidens gang, hukommelsens svigt, forventningens udfrielse, livets forløb, lydens hendøen.

Dette er en eengangs cd-rom,
alting opleves kun een gang.

van Gogh #4 introducerer fænomenet eengangs cd-rom. Idet værket opleves, bliver det tilintetgjort. Der stilles krav til lytterens opmærksomhed: Lytterens deltagelse er en forudsætning, for at værket kan opstå, men samtidig er den værkets undergang. van Gogh #4 eksisterer kun i det øjeblik, lytteren ofrer det sin opmærksomhed. Efter endt brug findes værket kun som efterklang i lytterens erindring. Tilbage på computerskærmen findes kun sporene efter lytteren.

van Gogh #4 indeholder blandt andet materiale af: Karsten Vogel, Jørgen de Mylius, Per Højholt, Adam Oehlenschläger, Jørn Lund, Mette Sandbye, Johannes Ewald, Lydia Kavina, Carl Nielsen, Ovid, Lone Elmstedt Bild, Gert (uden sit vidende), Mette Gry Nielsen, Adam Salomonsen, en privatdetektiv, Søren Søgård-Jensen, Sten Ørting, Finn Simonsen, Patrick C. Ryan og diakonissesøster Mette.

Holdbarhed efter åbning: Op til lytteren - fra 15 minutter til evigheder.

Støttet af:
Kulturministeriets udviklingsfond,
Statens Musikråd

Udstilling:
van Gogh #4 var repræsenteret på Electrohype2000 i Malmö

Omtale:
"[...] Normsættende for elektronisk litteratur [...] Der er en enestående overordnet sammenhæng mellem det valgte medie og indholdet."
Søndag Aften 7, 2001. Læs hele artiklen på www.cultur.com

"Enestående. [...] en oplevelse der adskiller sig radikalt fra andre computermedierede oplevelser. [...] Man bliver tvunget til at smage på det øjeblik, som er." Søren Pold, Standart, 2000.
Læs hele anmeldelsen på www.statsbiblioteket.dk

"[...] jeg ved ikke om det er litteratur eller billedkunst eller lydkunst, det er måske for første gang cd-rom-kunst, en stiligt tikkende hybrid. Prøv den." Lars Bukdahl, Weekendavisen, juli 2000.

"[...] noget af det bedste man kan finde i cd-rom handelen." Harddisken, juni 2000.

"[...] en fuldstændig unik sammentænkning af koncept og form." Celine Hastrup, Afsnitp, juni 2000. Læs hele artiklen på www.afsnitp.dk

"[…] overraskende og genialt. [...] efterhånden som tiden skrider frem oplever man glæden ved - måske for første gang - at fordybe sig i et interaktivt medie, der normalt er kendetegnet ved hurtighed og rastløshed." Thomas Beck Sørensen, Information, maj 2000. Læs hele artiklen

"[...] knytter i sit seneste nummer konceptkunst og frækhed sammen i en enestående idé." Kristian Ditlev Jensen, Berlingske Tidende, maj 2000. Læs hele artiklen

"Bedst lige nu: [...] Temaet er lydens forgængelighed, så spids ørerne - for cd-rom'en kan selvfølgelig kun opleves een gang." Simon Lund Andersen, Nat & Dag, marts 2000

”[...] det nummer du sidder med lige nu - overskrider alle kendte værk- og genrekonventioner. Er det lydkunst? Er det overhovedet kunst? Måske snarere kreativ formidling? Lyden som medie udforskes. Grænserne mellem lyd, rum, billede, ord og tekst brydes ned. Dokumentationen af det virkelige støder sammen med og udfordres af fiktionen og det virtuelle. Fortællingen spændes til de yderste grænser. Selve værkets eller 'udstillingens' overskuelighed undermineres, ligesom alle kendte referencer gør det. Fra et nutidigt kunst- og kulturhistorisk synspunkt repræsenterer denne den seneste udgave af van Gogh et spændende bud på en videreførelse af nogle af de ideer, som det 20. århundredes forskellige avantgardebevægelser har kredset om”.
Mette Sandbye, ph.d., forskningsadjunkt i moderne kultur, "Førkritik" på van Gogh #4.