van Gogh #6: Public Service
The art group van Gogh 2004-2006
Concept and design for interior, communication and public profile
Odense Music Library

Project description (in danish)
Hvad betyder public service begrebet i forhold til biblioteker og musikformidling? Med udgangspunkt i en redefinering af begrebet public service og med Odense Musikbibliotek som scene giver van Gogh sit bud på fremtidens musikbibliotek. Projektet omfatter en gentænkning af musikbibliotekets formidling samt fysiske og virtuelle faciliteter.

van Gogh om værket:
" I van Gogh's opfattelse af public service skal samfundets kulturelle institutioner være et muligt afsæt for selvoverskridelse: oplevelsen af at verden er, og kan være, andet og mere end ens egen erfaringshorisont. Der findes andre sammenhænge, andre forståelser, andre sorger, glæder og erfaringer, der kan berige ens liv og give det perspektiv. [...] I van Gogh-redaktionens iscenesættelse af mødet med musikken anvendes fire betoninger. Disse er Sanselighed, Dannelse, Nysgerrighed og Dialog."

Download Vision for Odense Musikbibliotek
(pdf, 39 sider, 7 mb)

Støttet af:
Biblioteksstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker
Odense Centralbibliotek
Danmarks Designskole

Samarbejdspartnere:
Charlotte C. Petersen, biblioteksleder på Odense Musikbibliotek
Personalet på Odense Musikbibliotek

Fra van Gogh deltog:
Christian Leifelt
Simon Løvind
Michael Madsen
og delvis Steen Johannessen

Omtale:
"Musik er at lægge øre til sig selv og verden.
Kunstgruppen van Gogh har barslet med endnu et værk: van Gogh #6: Public Service. Dette er en visionær og genial genopfindelse af musikbiblioteket i Odense, som man kan håbe på, at hele det danske musikmiljø vil kaste sig over og lade sig inspirere af. Værket er en fremsynet kombination af musikformidling og aktiv musiceren, der er funderet i en tro på, at det er vigtigt at spille på alle de sanselige strenge, når musik og mennesker skal mødes." Anna Berit Asp Christensen, Dansk Musik Tidsskrift #5, Marts 2005.

"Music Library as a work of art.
By invitation from Odense Music Library and with financial support from the Danish National Library Authority, the art group van Gogh has over the past year created a Vision for the music library of the future.
The Vision chooses as its starting point a re-defining of the concept of public service, and the proposed solution is developed specifically for Odense Music Library, which houses the largest music collection for public use in Scandinavia. The Library is centrally placed in Odense, the third largest city in Denmark, next to the exhibition space for modern art Kunsthallen Brandts Klædefabrik." Scandinavian Public Library Quarterly #38, 2005.

"[...] en helt igennem genial relancering af Odense musikbibliotek med bl.a. koncertsal og lydstudie." Dansk Musiktidsskrift, Januar 2005

"Nyt liv til Odense Musikbibliotek.
Kunstgruppen van Gogh har udarbejdet en fascinerende vision for Odense Musikbibliotek, der over de næste to-tre år vil omdanne biblioteket til et helstøbt kompositorisk værk med alt hvad tænkes kan af symfonier mellem indretning, web-site, logo, belysning, skiltning og nytænkende formidlingsprojekter. Biblioteket er blevet nytænkt ud fra de fire formulerede ‘betoninger‘ Sansning, Dannelse, Nysgerrighed samt Dialog.
Resultatet er et væld af kreative ideer så som ‘subjektive bibliotekarer‘, der ud over en musikprofil på nettet også skal have personlige playlister og som ved skranken akkompagneres af en vaskeægte beostær, der bl.a. har lært at sige »jaaaazzz« med Dirch Passers stemme.
Formålet med beostæren er at holde biblioteket »levende og aktivt«, hvorfor den smukke sangfugl også passer ind i kunstgruppens idé om, at institutionen skal have sin egen puls i form af lyde, der udsendes på pladsen foran biblioteket samt skiftende lys og elementer, der toner frem på websitet.
Derudover byder projektet på alternative opstillingsprincipper ud fra eksempelvis »antal udlånte spilletider fordelt på perioder«, »værker der oftest udløser rykkere« og »uhørte værker, der aldrig bliver udlånt.« Spændende." MLA, Information, 26. januar 2005.